Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tysnes

Rassikringstiltak på Fv 5086 i Tysnes
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting.
Oppgradering av uteområde ved skole i Tysnes
Kostnad fordelt på 2023 og 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.