Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tysnes

Utvidelse av barnehage i Onarheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av kantsikring og autovern langs kommunal vei i Tysnes kommune
Tysnes kommune har eit etterslep på kantsikring og har som mål å ta igjen noke av dette dei næraste åra. Kommunen har ca 60 km veg og eit etterslep på ca 7000 meter autovern. I hovedsak er vegane i totalbreidde under 4 meter der det må påreknast att trafikken må sleppast forbi minimum 1. gong pr time. All arbeidsvarsling og dirigering på plassen må væra inkludert i tilbodet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.