Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sveio

Forberedende grunnarbeider for idrettshall ved skole i Sveio
Inkluderer trafikksikring ved Sveo skule.
Utvidelse av gravplass samt etablering av parkeringsplass og prosesjonsveg ved kapell i Sveio
Utvidelsen blir en forlengelse av eksisterende gravplass mot nord, som vil gi ca.200 nye kistegraver og 17 nye urnegraver. Det skal også etableres en minnelund for 52 urnegraver i nordøstre hjørne. Det skal anlegges en ny prosesjonsveg som binder sammen kapellet, eksisterende gravfelt og nye gravfelt i nord. Området rundt kapellet rustes opp med fast dekke og innramming med gjerde, hekk og porter. Det skal etableres en ny parkeringsplass med 17 parkeringsplasser i syd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.