Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sunnfjord

Rehabilitering og gjenoppbygging av ungdomsskole etter brann i Sunnfjord kommune
Fløy B må rivast og byggast opp på nytt og i fløy A og C må korridoren og store deler av areala sør for korridoren rehabiliterast
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.