Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stord

Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
19 daa. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen. Ev solceller.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Ombygg av bru i Stord
Eksisterande bru (rett nedanfor “Fjellstova”) er smal, har redusert bereevne samt at det er for liten opning til elva under brua. Tiltaket krev justering av veglina både vertikalt og horisontalt.
Utvidelse av siktsone og mindre omlegging av kryss på Langeland i Stord
Utvide siktsone. Saging av ny siktsone i fjell og fjellsikring. Mindre tilpassing av kryss Opsjon med sømboring og forsiktig skyting

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.