Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stad

Utbedring av vei, Haugen - Myrvold
Forsterking, drenering, møtesplasser.
Veglystiltak på Fylkesveg 5747 i Stad
Fra budsjett 2021-2024.
Rasikringstiltak på tidligere E39 Osen-Alflotvatnet i Eid
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype stein. 750m.
Terrenginngrep/nett på Rv 15 Breisvortunnelen i Eid
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 30m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.