Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stad

Etablering av dypvannskai og utvidelse av eksisterende bygg i Moldefjorden, Selje
Fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar. Gnr/bnr: 270/17, 18,
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Driftskontrakt for vinterdrift langs Fv. 620, 618 og 5752 i Vestland, 2023-2028
Vinterdrift delstrekningar fv.620 Kjøde - Åheim, fv.618 Selje - Kjøde, fv.618 Moldefjorden - Eidekrysset, fv.5752 Selje - Skårbø, gs-vegar og fortau Selje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.