Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Solund

Utdyping av farled, gjennomseiling Ytre Steinsund i Solund
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.