Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Solund

Utdyping av farled, gjennomseiling Ytre Steinsund i Solund
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.