Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sogndal

Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Sogn 2022-2027
Gjelder kommunene Sogndal, Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Vik, Hol og Vang.
Oppgradering av Riksveg 5 Bergtunnelen
Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Tilbygg av idrettshall i Sogndal kommune
Skal innehalde squash-bane, simulatorrom for golf og skyting, lager til ulike aktivitetar og ein klubbhusdel som også kan nyttast som undervisningsrom.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Rv 55 Suppam i Leikanger
Prioriteringsnivå middelsi skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 4700m. Isnett og terrengtiltak.
Asfaltering av kommunale veier i Sogndal kommune, 2022
Oppdraget omfattar asfaltering av følgande strekningar med følgande asfalt Agb 11 minimum 5 cm slitelag inkl liming/klebing, i Sogndal Leikanger og Balestrand.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.