Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sogndal

Ombygg av kontor, bibliotek, ungdomsklubb og idrettshall m.m. på Leikanger i Sogndal kommune
Sogndal kommune har inngått avtale om kjøp av lokale i Saften på Leikanger. Desse lokala ønskjer SK å nytte til: - Kontor/administrasjon opp til 100 arbeidsplassar. - Bibliotek. - Frivilligheitsentral. - Kafe / kantine. - Ungdomsklubb. - Idrettshall og treningssenter.
Oppgradering av tunnel langs riksvei 5 i Sunnfjord og Sogndal kommune
Det skal byggast ei snunisje, kombinert med teknisk bygg. Riving og fjerning av flettverksnetting i taket. Montering av kabelstige. Riving/flytting av eksisterande elektroanlegg. Levering og montering av ca 450m midlertidig belysning. Levering og montering av teknisk bygg og lettklinkervegg i nisje.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei.
Ombygg til lokaler for dagaktivitetstilbud i Sogndal
Prosjektet har tidlegare vore omtalt som ombygging Fossetunet. Prosjektet omhandlar etablering av lokalar for dagaktivitetstilbodet til brukargruppa rus og psykisk helse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.