Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sogndal

Utbedring av bru på Rv 13 Fosshagen i Leikanger
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021. Gbnr. 206/1, 206/6 206/9 og 206/11.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei.
Tilbygg av idrettshall i Sogndal kommune
Skal innehalde squash-bane, simulatorrom for golf og skyting, lager til ulike aktivitetar og ein klubbhusdel som også kan nyttast som undervisningsrom.
Utbedring av fendring på kai langs Rv. 13 i Sogndal kommune, del 2
Riving av eksisterande fendring. Kjerneboring. Forskaling: 200 m2. Betong: 60 m3. Armering: 8 tonn. Fenderpanel: 18 stk. Fenderdekk: 40 stk. Diverse elektroarbeid. Diverse kaiarbeid med pullere, kaikantlister o.l.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.