Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Masfjorden

Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Etablering av nye bergforankringer på bru i Masfjorden
Arbeidene inkluderer blant annet: - Rivearbeid - Betongarbeider - Etablering av nye bergforankringer med liner - Stålarbeider - Jekking av stålkonstruksjon - Støping av betongrekkverk på og utenfor bru - Montering av flettverksgjerde - Membran- og asfaltarbeider
Rassikringstiltak på E39 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Nytt kjøkken i barnehage i Masfjordnes
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Investeringsbehov finns. Byggestart avhenger finansierng. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.