Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Luster

Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Skredvoll på Fv 5641 Grøndøla i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rasikringstiltak på Fv 5637 Vest for Sande i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein. 100m.
Nett på Fv 55 Ottumtunnelen aust i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 335 Grovaøyane i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 331 Eidsneset i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Asfaltering av kommunale veier i Luster kommune, 2022
Asfaltering/reasfaltering av kommunale vegar 2022.
Etablering av ventilasjonsanlegg på kommunale bygg i Luster kommune
Innstallasjon av nye ventilasjonsaggregat for spesifiserte anlegg på Hafslo eldresenter, Gaupne eldresenter, Teknisk drift og Jostedal samfunnshus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.