Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Luster

Rassikringstiltak på Fv 5637 Mordalsviki i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Trafikksikkerhetstiltak (rekkverk og sideterreng) på Fylkesveg 604 i Jostedalen
Fra budsjett 2021-2024. Jostedalen går fra Gaupne i Luster kommune og innover mot Jostedalsbreen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.