Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kvam

Opprusting av Fv 49 Vikøy-Mundheim i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Omlegging av vei ved barnehage i Kvam kommune
Omlegging av veg forbi Bjørketeigen barnehage, konkurransen omfattar og ein del arbeid på nabotomta i sør-aust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.