Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kvam

Utbedring av fv 7, Ytre Ålvik-Steinstø, Kvammapakken
Kvammapakken (2010-2014). 350 meter.
Oppgradering av administrasjonsdel ved barnehage i Kvam kommune
Kvam herad arbeidar med oppgraderingar ved Bjørketeigen barnehage i Øystese. Ein vesentleg del av oppdraget består av ny personalfløy i nærliggjande bygg til barnehagebygget. Dette medfører at ein ynskjer å gå tørt mellom bygga ved at denne konkurransen skal levera takoverbygg over svalgang, samt innreiingsarbeid for nye kontor og møterom mm. i det nedste bygget kalla «Firkløverbygget». Ombygging i delar av arealet som er avsett til garderobe og personalrom, skal ikkje inngå I konkurransen, men vert bestilt som tilleggsarbeid med føretaket som vinn denne konkurransen - mengder av ombygging som vert bestilt vert avklara på staden når hovudleveransen er ferdigstilt.
Rehabilitering av tak på aktivitetssal/gymsal ved skole i Kvam kommune
Takbyte over aktivitetssal/gymsal og eit takoverbygg i framkant av bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.