Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kinn

Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Utvidelse av forretning/kontor/industri i Florø
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av Leirvåggata 17, i Florø. Området er føresett regulert til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Samla vil planen legge til rette for bruksareal inkl. parkering inntil 14.500 m2. Eksisterande bygningsmasse inngår i samla areal.
Rehabilitering av barnehage i Kinn
Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig og innvendig løfteplattform. Vidare skal ventilasjonsanlegget oppgraderast, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.
Oppgradering av veg/vegfylling på Hovden i Kinn kommune
Kinn kommune skal utbedre en steinfylling/bru på den kommunale vegen Kjeitangvegen Kv- 2021 på øya Hovden i Kinn kommune. Vegfyllinga har en lengde på ca. 36 meter og veibredde på ca. 3,2 meter. Høgde frå sjø til vegbane er ca. 4-6 meter (fjære/flo). Arbeidet består blant anna av sprengning, utfylling av veg, justering av svingradius, etablere sikring, gjennomstrømmningsveit for sjø, mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.