Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kinn

Utvidelse av eksisterende kai i Måløy sentrum i Kinn kommune
Eks. kaiområde ligg i Måløy sentrum i Kinn kommune. Eks. kai skal utvides 5 meter i en lengde på ca. 158m.
Utbygging av bredbånd i Kinn kommune
Dei planlagde prosjekt er i kommunane Alver, Bjørnafjorden, Etne, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Masfjorden, Samnanger, Solund, Stad, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.
Grunn og betongarbeider i forbindelse med etablering av radarstasjoner på Måløy i Kinn kommune
Nye radarstasjoner på: 1. Husevågøy - Kinn kommune. 2. Nord Vågsøy - Kinn kommune. 3. Seljeåsen - Stad kommune. Radarene som planlegges satt opp i Måløy området vil inngå i et nytt tjenesteområde som vil overvåkes av en sjøtrafikksentral 24 timer i døgnet. Arbeidene i denne forespørsel omfatter:- Grunn og betongarbeider for mast og radarbu.- Jordingsanlegg.- Fremføring av el - kabel- Inngjerding av radarbu.
Renovering og bytte av skifertak på assistentbolig ved fyr i Kinn kommune
Eksisterende skifer skal tas ned og eksisterende undertak skal rives. Deretter legges nytt undertak og ny norsk skifer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.