Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Høyanger

Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Høyanger
Osland settefisk AS søker om utviding av biomassen på lokalitet Sørebø for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i Høyanger kommune. Landbasert anlegg.
Rehabilitering av baderom ved helsesenter i Lavik
Behov for rehabilitering. Leiligheter er nedslitt og upraktisk for bebuarane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.