Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Gloppen

Utbygging av nytt RAS-anlegg på settefiskanlegg i Gloppen
Totalt 8000 kubikk. Del av Gbnr/bnr 15/4, 15/5 15/95.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på omsorgssenter i Gloppen kommune
Gloppen kommune skal skifte ut eldre ventilasjonsanlegg i den originale bygningsmassen fra 1973. I dag består ventilasjon til bygningsmassen av 360.01 som ble installert i 2014, 360.02 som ble slått av i 2014 og erstattet av 360.01, 360.03 som betjener hovedparten av bygget og 360.04 som i hovedsak betjener et mindre tilbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.