Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fjaler

Omlegging av vei på Fv 93 Åsen II i Fjaler
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø. 110m. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rassikringstiltak på Fv 93 Åsen I i Fjaler
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype tørrsnø. 40m. Kostnad antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.