Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fitjar

Opprusting av Fv 73 Dåfjordvegen frem til Sælevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.