Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fedje

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Fedje som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Rehabilitering av trapper og asfaltarbeider i Bergen kommune
Felles utlysning for Bjørndalen, Vestre Murallmenning og Fredlundsveien - Grønnestølsveien.
Rassikringstiltak på Fv 5442 Krokavatnet VII i Høyanger
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 90m.
Ferdigstilling av tilkomstvei og parkeringsplass til arena og fremtidig skole i Kvinnherad kommune
Dette konkurransegrunnlaget omfattar førespurnad om ferdigstilling av tilkomstveg og parkeringsplass til Kvinnherad Arena og framtidig skule.Vegen er ferdig opparbeida opp til og med forsterkingslag inkludert overvassanlegg. Denne entreprise omfattar då avretting av forsterkingslag/ fjerning av gruslag som har vorte lagt på i anleggsfase, utlegging av bærelag og asfaltering. Det skal også glidestøypast kantstein og etablerast fortau på vegen samt tilpassa grøfter og vegskråningar med jord og tilsåing. Det pågår fortsatt byggjearbeid på Kvinnherad arena slik att vegen er i bruk og må vera open for trafikk under arbeidet.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.