Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Eidfjord

Rassikringstiltak på Rv 7 Pylsur i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder, isnett, bolting.
Portal på Rv 7 Måbutunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 7 Vikjabekkjen i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Stiganestunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 50m. Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.