Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Austrheim

Til- eller ombygg av skole på Årås ved samlokalisering av ungdomsskole med Kaland skole
Samlokalisere ungdomstrinnene fra Årås og Kaland barne- og ungdomsskole. Etablering av ungdomstrinnene på Årås, mens Kaland skal rehabiliteres.
Om- eller tilbygg av barneskole ved flytt av ungdomstrinn till Åros i Austrheim kommune
Samlokalisere ungdomstrinnene fra Årås og Kaland barne- og ungdomsskole. Etablering av ungdomstrinnene på Årås, mens Kaland skal rehabiliteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.