Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Aurland

Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn I i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 100m.
Vedlikehold og rydde av flaumløp på E16 i Nærøydalselva
Formålet med planen er å regulere eit område med skredfare og flaumløp tett inntil E16. Statens vegvesen har tidvis behov for å vedlikehalde og rydde flaumløpet for å hindre ras ut på E16.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.