Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Aurland

Ombygg av transformatorstasjon i Aurland
Statnett søkjer om å utvide stasjonsarealet med om lag 11 000 m2 vestover og nordover. Dei søkjer om å byggje eit nytt 420 kV koplingsanlegg med sju nye koplingsfelt og sett av plass til tre reservefelt. Vidare søkjer dei om å byggje eit nytt kontrollbygg og garasje/lager, forlenging av den eksisterande støttemuren i bakkant av stasjonen, ein flaumvoll vest for stasjonen, rassikring og tilkomstvegar.
Skredsikringsarbeid på E16 ved Hylland i Nærøydalen i Aurland kommune
Arbeidet omfatter levering og montering av steinspranggjerde.
Ombygging av dam i Aurland
Rehabilitering av nedstrøms dam.
Flomsikring i Aurland
Sikring og etablering av flaumvoll/elveforebygging av Hallinggrovi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.