Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Årdal

Etablering av veilys langs Fv. 5631 i Vestland
Det skal etableres veglys langs fv. 5631 på Timmersletti i Øvre Årdal. Veglysanlegget skal gå i fortsettelse av allerede etablert veglysanlegg. Strekninga er ca. 300 m lang. Arbeidet omfatter etablering av trekkrørsgrøft, trekkekummer, lysstolper og armaturer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.