Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Årdal

Utbedring av vei, Midttun - Åbøle
Nye fylkesveier i Sogn og Fjordane fra 1/1-10.
TS-tiltak/fartsregulering og sikring av kryssingspunkt på Fylkesveg 5633 i Årdal
Fra budsjett 2021-2024. Fartsregulering og sikring kryssingspunkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.