Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Alver

Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Alver kommune
Anlegget skal lokaliserast i det etablerte industriområde på Mongstad på sørsia av Fensfjorden, innanfor område regulert til akvakultur. Prosjektet skal utbyggjast trinnvis der ein startar med produksjon av 10 200 tonn matfisk. Anlegget skal utviklast vidare i 4 trinn til ein samla produksjon av matfisk på totalt 42 000 tonn. Det skal i tillegg etableres et smoltanlegg som tar smolten fram til 90 gram. Det er ei målsetting og plan om å knyte anlegget til fjernvarme, biogassanlegg for håndtering av fiskeavfall og hydrogen-/oksygenproduksjon frå eksisterende og ny planlagt industriverksemd
Tilbygg av ungdomsskole i Frekhaug
Behov for 3 nye klasserom med tilhørende grupperom.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Tilbygg av skole i Alver kommune
Bygget skal inneholde klasserom, garderobe og grupperom.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Isnett.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.