Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Alver

Oppgradering av transformatorstasjon i Lindås
•1 stk ny 300(420)/132 kV 300 MVA transformator (T2) inkludert ny transformatorsjakt •1 stk ny 300(420) kV 102(200) MVAr regulerbar reaktor (R2) inkludert ny reaktorsjakt •2 stk standard (300)420 kV apparatanleggsfelt for transformator og reaktor •2 stk standard 132 kV apparatanleggsfelt for transformator T1 og T2 •Omlegging av stasjonsforsyning og utvidelse av hovedfordeling •IKT-anlegg inkl. telekiosk plassert på utsiden av stasjonsgjerdet. •Kontrollanlegg for utvidelsen •Nytt lager og garasje (12x12 meter grunnflate) Total prosjektkostnad: 300-350 MNOK.
Utbedring av Fylkesveg 5476 i Alver
Prosjektet er ein del av Miljøløftet.
Rassikringstiltak på Fv 5458 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og rensk.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Veglystiltak på Fylkesveg 57 i Alver
Fra budsjett 2021-2024.
Utskifting av belysningsanlegg på tunneler langs E39 i Alver kommune
Mundalsberg- og Bjørsvik-tunnelene ble oppgradert i 2016 med blant annet nytt belysningsanlegg, tunnelene har en lengde på henholdsvis ca. 1085 meter og ca. 845 meter. Materialkvaliteten på lysarmaturene som ble installert har sannsynligvis vært for dårlig. Dette har medført at noen armaturer med fester har eiret i stykker. Man antar at det skyldes for høgt kobberinnhold i aluminiumslegeringen. Arbeid som skal utføres består i å demontere all belysning på kabelstige i tunnelheng og installere ny og levere dette til godkjent mottak. Dette omfatter både innkjøringsbelysning og indre sone belysning. Eksisterende anlegg består av: Mundalsbergtunnelen: Totalt ca. 240 stk. armaturer inklusiv tilhørende installasjoner. Bjørsviktunnelen: Totalt ca. 165 stk. armaturer inklusiv tilhørende installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.