Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Alver

Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Oppgradering av Fv 57 Skodvin-Austrheim grense i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Utbedring av Fylkesveg 5476 i Alver
Prosjektet er ein del av Miljøløftet.
Rassikringstiltak på E39 Mundalsberget i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Isnett.
TS-tiltak/fartsregulering og sikring av kryssingspunkt på Fylkesveg 5496 i Lindås
Fra budsjett 2021-2024. Fartsregulering og sikring kryssingspunkt.
Portal på E39 Vetle Eikefet tunnel øst i Lindås
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m Skredtype is. Kostnad er ikke beregnet.
Veglystiltak på Fylkesveg 57 i Alver
Fra budsjett 2021-2024.
Punktvis utbedring på Fv 404 Lygra-Feste gjennom Seim i Lindås
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.