Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Øygarden

Rehabilitering av bru på fylkesveg 5222 i Øygarden
Det er i hovedsak overbygning og spesielt kjørebanen som skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter blant annet: - Oppmåling/materialundersøkelser - Mekaniske reparasjoner - Etablering av katodisk beskyttelse i kjørebanen - Legging av asfaltslitelag - Rehabilitering av brufuge Det skal etableres katodisk beskyttelse på sidespenn, og hengespenn der det eksisterende anlegget i overkant dekke må skiftes ut.
Riving av industri, lager, kontor mm i Knarrevik
Det er planlagt å rive bygningsgruppe A, bygg B, bygg C, bygningsgruppe D, bygningsgruppe E og bygg F, Dette er to større bygg, ein verkstad (steinhuset), ein garasje, eit lager, ein fritidsbustad og fleire mindre bygg/skur. 2 bygg har godkjent rivingssøknad.
Oppgradering av Ulvøyna bru i Øygarden kommune
Synkehull i fylling. Nytt og oppgradert slitelag i form av asfalt med membran. Nytt brurekkverk og tilstøtande vegrekkverk oppgradert til dagens krav.
Oppgradering av Rotevågsund bru i Øygarden kommune
Utviding av asfaltert overflate med membran for å betre trafikktryggleiken. Nytt brurekkverk og tilstøtande vegrekkverk oppgradert til dagens krav. Betre overdekning over armering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.