Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Tysvær

Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Utvidelse og ombygging av teknisk rom på kulturhus i Tysvær kommune
Tysvær kommune skal på Tysværtunet utvide og ombygge eksisterende teknisk rom på tak. Grunnlaget for utvidelsen er utskiftning av luftbehandlingsanlegg som forsyner kinosal, bibliotek og kontor-/ administrasjonsavdeling. Eksisterende teknisk rom utgjør i dag ca.115m2 og skal utvides med ca.105m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.