Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Time

Utgraving av tomt for ny idrettshall på Bryne
Time kommune skal bygge ny dobbel idrettshall i Trallfavegen. Arbeidet i denne konkurransen er å klargjøre byggegropen for oppstart av byggearbeid på selve konstruksjonen. Idrettshallen er senket en etasje ned i terreng, slik at U.etg vil bli etablert under bakken. Det er foretatt grunnundersøkelser og det forventes sprengingsarbeid på tomten. Arbeidene skal utføres mens det er full drift på Rosseland barneskole som ligger kloss i.
Rehabilitering av bårehus og sermonirom ved kirke i Time
Eksisterende bårehus ved Time kyrkje skal rehabiliteres. Eksisterende vegger skal isoleres utvendig og pusses, golv meisles opp, isoleres , støpe nytt golv og legge nytt belegg. Lage nytt visnings-/seremonirom, rom for kistekjølere og nytt toalett. Ny drenering rundt hele bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.