Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Suldal

Utvidelse av næringsområde i Suldal
Utvidelse av båtverksted, båthavn, båtplasser. Nybygg av servicebygg og 3 utleieboliger.
Rensk + bolting på Rv 13 Breivik i Suldal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 200m. Skredtype stein.
Nytt overbygg på Rv 13 ved Hylsdalen i Suldal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 40m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Rehabilitering av 11-1096 Bismarvik, 11-1812 Bismarbekk samt også en støttemur litt sør for Bismarvik i Suldal
Entreprisen gjelder vedlikehold av 11-1096 Bismarvik, 11-1812 Bismarbekk samt også en støttemur litt sør for Bismarvik.
Rehabilitering av bru i Suldal kommune
Brua har en lengde på ca 19,3 meter. - Eksisterende overbygging av betong skal rives. - Det skal etableres nye bjelker, dekke og rekkverk. Primært som en lett stålkonstruksjon. - Div gravearbeider i tilstøtende veg og fyllinger. - Etablering av midlertidig gangveg i forbindelse med arbeidene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.