Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Strand

Ombygg av klasserom i ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Jørpeland, etappe 2
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett.
Oppgradering av banedekke ved ballbinger i Strand kommune
Følgende baner skal oppgraderes: Fiskå ballbinge, Tau skole ballbinge, Tau ungdomsskole ballbinge, Jørpeland idrettsanlegg ballbinge og Hellandsbingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.