Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Strand

Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Strand kommune, etappe 1
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett. I denne etappen skal det legges nye vann-og avløpsledninger i nedre del av Nedre Vollgate, fra krysset TunglandvegenNedre Vollgate til sjøen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.