Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Fylkesveg 382 kryss mellom Madlaveien og Regimentveien, utbedring
Lengde 200m, omfang 400m Samarbeid sammen med Stavanger utvikling.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med flatt tak i Stavanger kommune
Det skal etableres solenergianlegg på tak på 6stk bygg (Blidensol sykehjem, Eiganes skole, Kristianslyst ungdomsskole, Stokka sykehjem, Sølvberget kulturhus, Søra Bråde bofelleskap).
Riving av bygg ved fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Arbeidene består i hovedsak: - Bygg B skal rives. - Gangbro mellom A og E skal rives. - Del av Bygg A mot nytt Bygg B1 skal rives. - I Bygg A, C og D renskes til bærende konstruksjoner. - Graving og legging av høyspent for å reetablere «ringforbindelse» og legging av fjernvarme. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Tilbygg og rehabilitering av eksisterende masse i Stavanger kommune
To tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.
Ombygg til smarthotell i Hafrsfjord
Ombygg av næringslokaler i 2. etasje til smarthotell med 23 hotellrom.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Ombygging av modulbygg til flyktningboliger på Bekkefaret i Stavanger kommune
Konkurransen gjelder 1 bygning (bygning F), og estimeres til 8 mill., med opsjon på 5 bygg til.
Tilbygg av grovgarderober på Sandal barnehage i Stavanger kommune
Sandal barnehage skal ha nye grovgarderober for sine avdelinger, som tilbygg. Det vurderes også nye vognskur og lager
Etablering av nytt helhetlig og oversiktlig brannkonsept for Kjølv Egelands hus på Campus UiS i Stavanger kommune
Utskifting av dører, vinduer, brannskiller, lukking av brannavvik, utskifting av eks. ledesystem mm. Etablering av nytt sprinkleranlegg.
Rehabilitering av uteareal på Molkeholen barnehage i Stavanger kommune
Rehabilitering inkluderer omformulering av 2 lekeareal, etablering av en buskelabyrint og opprusting av sandkasse. Nye sykkelparkeringer skal etableres.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.