Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Stavanger

Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Stavanger 2022-2027
Kontraktsområdet 1103 Stavanger, som inkluderer Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp samt deler av Time og Sandnes.
Ombygging av rådhus i Stavanger
BREEM-NOR Excellent.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever. Miljøsertifisert med BREEAM Very Good.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Rehabilitering av eksisterende lokaler på videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 2
Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1, administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Oppgradering av handelsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Utomhusarbeider ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Ombygg av torg og uteanlegg i Stavanger
<< Tre hus og et langbord>>
TS-tiltak på Fylkesveg 411 Løkkeveien i Stavanger
I bymiljøpakkens handlingsprogram 2021-2024.
Rehabilitering av gammel hovedvannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Stavanger, delstrekk 3
Det skal trekkes ny 450 mm pe-ledning inn i 700 mm eksisterende ledning. Strekningen som skal rehabiliteres er mellom Ventilkammer 12 Forus (K012) og ventilkammer 9 Gausel (K009). Strekningen som skal oppgraderes er ca. 1600 m.
Ombygg av grusbane til kunstgressbane ved idrettspark i Stavanger
Kunstgressbane på Tasta idrettspark - "Maradonabanen". Dagens grusbane bygges om til en kunstgressbane med ifyll av SBR. Det skal etableres tiltak som hindrer granulatflukt, så som ringmur, sluser, rist og skobørstestasjoner. Hele anlegget skal innrammes med flettverksgjerde og ballfangernett, inkl. adgangsporter.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Rehabilitering omfatter: - Velkomstsone, gjelder etablering av sitteplass og vegetasjonfelt. - Ballrom, gjelder etablering av 3 nye ballbanen (sandevolleyballbane, hockeybane og en nedsenket basketballbane), en pergola med sittemiljo, en regnbed og støyskjermer. - Etablering av nye sykkelparkeringer med skur på 3 lokasjoner.
Oppgradering og rehabilitering av kontorlokaler i Stavanger
Eksisterende kontorlokaler skal oppgraderes og bygges om. Forsikring av egne arbeider, HMS, SHA, Rigg, drift m.m. medtas komplett i tilbudet. Arbeidene gjelder installasjon av nytt ventilasjonsanlegg, golvvarme, belysning og alarmanlegg. Det skal legges lavtbyggende varmeanlegg i alle rom. Nye golvbelegg eller tepper. Maling, striing og flikk av nye og eksisterende vegger, vindu-dør og himlinger m.m. Noen vindu og dører skal skiftes ut. En del systemhimling og vegger skal etableres. Det skal etableres en utvendig baldakin, og et nytt anretningskjøkken.
Tilrettelegging for gående ved Stavanger stasjon i Stavanger
En offentlig heis fra perrongtil Jernbanelokket.
Riving av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 950 kvadratmeter.
Tilrettelegging for gående i Rådhuskvartalet i Stavanger
Offentlig heisfra Lars Hertervigsgt.
Utførelse av bygningsbesiktelse i Stavanger
Rogaland fylkeskommune har behov for kjøp av tjenester innen bygningsbesiktelse i henhold til NS8141 langs Fv. 44. Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen. Regulerbare mengder for utførelse vises i eget prisskjema, og omfang vises i tegninger. Leverandør skal være ansvarlig for å avtale besiktelse med grunneier, adresseliste leveres ut av oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse. Besiktigelsen skal dokumenteres med kamera av høy kvalitet og det skal utarbeides tilstandsrapporter for hvert objekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.