Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sola

Tilbygg av skole (moduler) og ombygg av skole i Tananger
Innvendig riving. To klasserom og uteareal.
Sanering av VA-ledninger i Sola kommune
Sola kommune skal fornye og forbedre VA-nettet i Sande terrasse, Sandesletta og Mostunvegen. Samtidig vil private husstander få pålegg om å separere sitt avløp. I prosjektet inngår ca. 550 m kommunale grøfter. Det antas å være høy grunnvannstand i en stor del av grøftene.
Rehabilitering og utskifting av tak og veggpaneler på sjøhus i Sola kommune
Renovering av 2 sjøhus med skifertak og utskifting av taktekking på 1 sjøhus med metalltak. Utskifting av veggkledning på 3 sjøhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.