Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sola

Riving og tilbygg av turnhall i Sola
Gnr/bnr: 33/762, 33/18, 33/352 og 33/637. Planområdets størrelse: ca 6,8 daa.
Rammeavtale for mindre vegarbeider i Sør-Rogaland 2022
Gjelder vegene: EV39-RV13-RV426-RV444-RV509.
Oppgradering alternativ nybygg av pumpestasjon på Joa
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Omlegging av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av ny barnehage i Sola kommune
I arbeidet inngår omlegging og ny teknisk infrastrukturen som må etableres før man starter bygging av barnehagen. - Omlegging av dagens VA ledning. - Omlegging av eksisterende pumpeledning. - Omlegging av gass. - Omlegging av høyspent. - Omlegging fiber fra ulike aktører. - Ny gatebelysning. - Opparbeidelse av underlag for ny parkering til barnehage. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt fra Myklaberglia mot kulvert under fv. 510. - Omlegging av sykkelsti med tilhørende gangfelt langs fv. 510, Nesbuveien. - Etablering av støttemur med støyskjerm mellom utomhus området til nye Røyneberg barnehage og ny gang- og sykkelvei langs Nesbuveien.
ENØK tiltak i sykehjem i Tananger
Prosjektet inneholder: styring av beboerrom og utvidelse av SD-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.