Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sauda

Renovering av vann- og avløpsledninger i Sauda kommune
Renovering av vann og avløp på Vangnes. Formålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoblinger til private vannledninger skal samles i kummer.
Oppgradering av kinosal i Sauda
Modernisering av kinosalen med 69 store og komfortable stoler. Blir tilrettelagt med "klaffbord" slik at kinosalen i fremtida kan nyttast til konferenser o. l inkluderer og nytt amfi, elektriske installasjoner samt nytt lerret.
Rehabilitering av tak på barneskole i Sauda
Rehabilitering av tak på eldste del.
Rehabilitering av dusjer for skule i Sauda kommune
Modernisering av dusjeanlegg samt installering av "legionellaspyling".

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.