Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus.
Rehabilitering av vannledning mellom Tronsholen - Tjensvoll i Sandnes kommune, delstrekk 2
IVAR IKS skal rehabilitere den eksisterende hovedvannledningen fra Tronsholen til Stangeland. Ledningen er 700 mm, ny 560 mm pe-ledning skal trekkes inn i denne. Prosjektet omfatter alt nødvendig arbeid i forbindelse med prosjektering, planlegging, anskaffelse og etablering ny vannledning i eksisterende rørtrasé mellom Tronsholen ventilkammer og Stangeland. Oppdraget omfatter også arbeider i 7 ventilkammer i tilknytning til ledningen.
Tilbygg av kontorbygg i Sandnes
Utvidelse med 2 etasjer.
Utvidelse av lagerbygg på Vatne i Sandnes kommune
Utvidelse av et lagerbygg på Vatne driftsstasjon i Sandnes. Lageret skal hovedsakelig benyttes som lager til rør og rørdeler, samt som garasje for større og mindre kjøretøy.
Utvidelse av slamavskilleranlegg og etablering av vannledninger på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika, Usken og Apalstø. Total kostnad: 15 mnok. Delprosjekt 2 – Dreggjavika slamavskiller: Etablering av slamavskiller på ca. 300m3. Etablering av utslippsledning for slamavskilleren (sjøledning). Omlegging og etablering av VA-ledninger.
Utskifting av stoler ved kulturhus i Sandnes kommune
Eksisterende stoler i stor sal i Sandnes kulturhus skal skiftes ut: totalt 666 stoler.
Ny rulletrapp og oppgradering av fellesarealer i kjøpesenter i Sandnes
Prosjektering; Løfteinnretninger: TK Rulletrapper AS. Prosjektering; Miljøsanering: Norconsult.
Massepåfylling i Sandnes
Gnr/bnr: 35/1, 35/5 og 8/17.
Knytte sammen sykkelsystem i Sandnes
100 m. Fra bymiljøpakke 2021-2024.
Etablering av parkdrag i Sandnes
Etablering av parkdrag langds Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av Åsedalen boligpark.
Bytte av eksisterende mast i Forsand
Rettedal telekommunikasjonsanlegg. Bytte av ekisterende av mast. Ny mast blir på 36 meter.
Reparasjon av kai i Hommersåk
4 nye peler og ny betongplate.
Ombygg til kontor i Sandnes
Ombygg av bolig til kontor. 2 hovedetasjer med arbeidsplasser for 3 personer i hver etasje samlet 6 personer.
Rehabilitering av idrettshall i Sandnes
Dører utbedring samt styring.
Etablering av adgangskontrollsystem i kino-/kulturhus i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av adgangskontrollsystem i barneskole i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av adgangskontrollsystem i barneskole i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av adgangskontrollsystem i barneskole i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Ombygg av fasade på enebolig i Sandnes
Gnr/bnr: 47/163 og 47/101.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.