Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sandnes

Rehabilitering av næringsbygg i Sandnes
Det gamle egglageret i Sandnes skal transformeres til et moderne næringsbygg med fokus på miljø og bærekraft.
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil oppgradere plattformene på stasjonen.
Oppgradering og tilbygg av kulvert i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2446, 69/3168, 69/451, 69/1032, 69/857, 69/12, 69/17 og 69/18.
Oppgradering av vann og avløpsledninger i Sandnes
Oalsgata skal oppgraderes. Det er nødvendig å legge ny VA-infrastruktur i veien, selv om en del av denne ikke har nådd levetiden. Rørtraseer flyttes ut til sidene slik at det er lett å tilknytte boliger, og private stikkledninger i kjøreveier kan unngås. Overvannssystemet må dimensjoneres for klimaendringer. Det gir relativt store dimensjoner for overvann.
Rehabilitering og videreutvikling av kino i Sandnes
Prosjektet omfatter: 1. Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet) 2. Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget) 3. Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven) 4. Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17
Strømperenovering av overvannsledning på Lura i Sandnes kommune
Gjennomføringsfasen deles inn i tre (3) etapper og er som følgende: 1. Lura: Strekningen kum 10243 til kum 9341, omtrentlig 99 meter 2. Lura: Strekningen kum 11543 til ledningens utløp, omtrentlig 101 meter 3. Hommersåk: Strekningen som er illustrert, omtrentlig 85 meter
Asfaltering av område og etablering av midlertidig brakkerigg i Forsand
Foremålet med tomten er å etablere areal for stillasvirksomhet. Slik tomten fremstår i dag, må det bortkjøres større mengder med overskuddsmasse i form av jord og grus, som er tilført tomten som overskuddsmasse på et tidligere tidspunkt. Når denne massen er bortkjørt, må det jevnes av og legges et bærelag klar for asfaltering og opparbeidelse av et jevnt område på hele tomten. Det er pr da to ikke helt klart hvilke type bygg som skal oppføres på tomten, vil derfor midlertidig montere en brakkerigg som skal stå 2-3 år før det bygges nytt.
Ombygg av butikklokaler (leietakertilpasning) i kjøpesenter i Sandnes
Tiltaket er ombygging av to eksisterende lokaler på Kvadrat kjøpesenter, til et samlet areal.
Nybygg av takoverbygg av inngangsparti på leilighetsbygg i Sandnes
Tiltaket omfatter takoverbygg ved de 3 inngangspartiene til bygget. Overbygget består av en bærende aluminiums ramme med lakkerte profiler. Det monteres glass på sideveggene og taket. Dette gir en slank konstruksjon som er lite synig, og godt tilpasset bygget. Overbygget skal fungere som en beskyttelse mot vær og vind. Areal for hvert av overbyggene er 2,4 kvm, total økning av bebygd areal blir 7,2 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.