Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Randaberg

Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 2
Del to omfatter Endrestøveien med sidegater.
Rehabilitering av fasade på skolebygg i Randaberg kommune
Fasadene på 6årsbygg og klasseromsbygg mot parkeringsplass skal utbedres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.