Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Sikring av sammenhengende gang- og sykkelveg-adkomst i Klepp
Sikre sammenhengende gang- sykkelvei-adkomst fra undergang fv. 44 til Tu skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.