Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Karmøy

Utbedring av vei, Fylkesveg 47 Åkra sør-Veakrossen
Samme kontrakt for prosjekleder for Fv 47 Karmsundgata og Fv 47 Åkra Sør-Veakrossen.
Ombygg av lavterskel, garderobe og dagsenter m.m. i Karmøy kommune
Karmøy kommune har signert opsjonsavtale med Berg Eiendom om kjøp av bygget Kopparen. En forutsetning for at kommunen skal kjøpe bygget er at ombygningsarbeidene kan bli utført innenfor gitt totalramme. Denne entreprisen omfatter ombygning av arealer av Kopparen samt oppgradering av fasade, tak, tekniske anlegg. Det skal også etableres en gangbro over til rådhuset. Arealene som skal bygges om er: Lavterskel, garderobeanlegg 1 og 2 etasje, MO-senter, ROP, RPH, foaje/fellesarealer, dagsenter, Teknisk etat 2. etasje. Arealer som IKKE skal bygges om er: Gategrill, politi, legesenter og helsestasjon. Per i dag er ROP og Lavterskel leietaker i bygget. ROP bruker lokalene tiltenkt teknisk etat og Lavterskel bruker lokaler i 2. etasje. Under ombygningen må totalentreprenør dele opp ombygningsarbeidet slik at disse tjenestene kan opprettholde kontinuerlig drift.
Opprydding av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Karmøy kommune
Omfatter arealer til fremtidig utbygging av konsentrert boligbebyggelse og teknisk infrastrukturtrasé.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.