Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Karmøy

Kloakksanering i Karmøy kommune
Karmøy kommune skal rehabilitere kloakkledningen som ligger i gangstien over Heiå, Sevland. Vannledningen som ligger på sørsiden av FV skal også fornyes på det området kloakkledningen saneres. Ny grøft vil da bestå av vann, overvann og spillvannsledning.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.
Rehabilitering av pumpestasjon i Karmøy Kommune
Nytt røropplegg, nye pumper, ny sump og innløpskum samt innvendig rehabilitering av bygg.
Universell utforming og oppgradering av barnehage i Kopervik
Prosjekt fra Rådmannes forslag til økonomiplan 2018-2021.
Utbedring av gangfelt og kryss ved skole i Karmøy
Kopervik skole intensivopplysning, opphøyd gangfelt og utbedring av kryss

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.