Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hjelmeland

Utskiftning av SD anlegg i kommunale bygg i Hjelmeland kommune
Prosjektet gjelder SD-anlegg på: Gumbygg Årdal, Vågahuset, Trodlatoppen og Nøtteskogen.
Utarbeidelse av teknisk plan for nytt boligområde i Hjelmeland kommune
Den tekniske planen skal utarbeidast slik at den for LH2 og LH3 legg til rette for bygging av bustadar, for S6, S7, S8 og S9, område for torg T5 legg til rette for utvikling av sentrumsformål og for B/T legg til rette for bygging av kombinasjonsbygg for bustad og næring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.