Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hjelmeland

Rehabilitering av VA-anlegg og vei ved brannstasjon i Hjelmeland kommune
Rehabilitering av vei, legging av nytt VA-anlegg og utbedring av kum.
Utbedring av Rv 13 Ingvaldstadsvingene i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen.
Oppgradering av gangsti i Hjelmeland kommune
Gangsti mellom Nordbygda-Burmavegen, Tverrsvinten.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av branntegninger for eksisterende bygg i Hjelmeland kommune
Utarbeidelse av branntegninger for eksisterende bygg som har feilaktige eller mangelfulle branntegninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.