Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hå

Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av masseuttak i Sirevåg
Planområde omtrent 27 dekar. Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak og landskapsutforming av området slik det vil bli tilbakeført etter endt drift i masseuttaket. I landskapsutformingen legges det til rette for landbruksareal for nydyrking.
Ombygg av balkong ved barnehage i Hå kommune
Rive og bygge opp igjen balkong, etter revidert brannprosjektering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.