Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hå

Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Utvidelse av næringsområde på Njølstad
Gnr/bnr: 29/2, 29/10 og del av 29/5. I tillegg er deler av eiendom 30/3 og 62/15 og 62/19.
Om- og tilbygg av brannstasjon på Vigrestad
Brannstasjonen på Vigrestad skal bygges om og få ett nytt tilbygg. Tilbygget skal inneholde vaskehalll og kontordel og kobles sammen med eksisterende bygg.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.