Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Gjesdal

Fanggjerder på Fylkesveg 450 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Ombygg av vei i Ålgård
Når familiens hus i Rettedalen 7 står ferdig våren 2024 er det behov for å etablere området mellom Rettedalen 7 og 11 på nytt. Dette er en sone der mange barn og unge ferdes på vei til skole, og det vil være mange besøkende til det nye familiens hus. Dropsonen til Ålgård skole flyttes, slik at kjøremønster og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Ombygg av frivilligsentral, lager og ungdomsbibliotek i Ålgård
Dette prosjektet består av ombygging av frivilligsentralen, lager i kjelleren, ungdomsbiblioteket, samt tilrettelegging av en etasje i Stamphuset.
Oppgraderinger og ombygg av kontorlokaler i Ålgård
Det er behov for oppgraderinger og ombygginger i lokaler i 1.etasje.
Diverse innvendige tiltak i Ålgård
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.