Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Gjesdal

Fanggjerder på Fylkesveg 450 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Opprusting av adkomstvei til dam i Gjesdal
Vegen er ca 4,7 km lang, i hovedsak asfaltert. Arbeidet består i grøfting, rørlegging, fjerning av asfalt, utskifting / oppbygging av vegfundament og reasfaltering, fjerning og utbedring av ferister.
Diverse innvendige tiltak i Ålgård
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.