Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Gjesdal

Rassikring på Fv 45 Giljajuvet i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Fanggjerde.
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Sikring og belysningsarbeider ved idrettspark i Gjesdal, Ålgård
For å unngå snøras fra tak på fotballhall og unngå farlige trafikksituasjoner mellom tribuneanlegget til ÅFK og de to nye hallene foreslås det midler til sikring og belysning i dette området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.