Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Gjesdal

Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Utvidelse av kirkegård og parkeringsplass i Dirdal
Prosjekt fra forslag til økonomi- og handlingsplan 2018-2021.
Rehabilitering av kirkegård i Ålgård
Innmåling og tegning av nytt gravkart for tilrettelegging for gjenbruk av graver og utvidet urnelund.
Ombygg av høydebasseng i Ålgård
Termosikring av underarmert høydebasseng.
Sikring og belysningsarbeider ved idrettspark i Gjesdal, Ålgård
For å unngå snøras fra tak på fotballhall og unngå farlige trafikksituasjoner mellom tribuneanlegget til ÅFK og de to nye hallene foreslås det midler til sikring og belysning i dette området.
Opprusting av kirkegård i Ålgård
Forbedret fremkommelighet for båresykkel, HC og rullestol. Flere vannposter for besøkende på kirkegården.
Ombygg av renseanlegg i Gjesdal, Ålgård
Ombygninger for å tilfredsstille drift og HMS krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.