Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Eigersund

Utbedring av Fylkesveg 44 Hellvik-Vassvik i Eigersund
Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Veiprosjektet ligger inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Nye rettslokaler for Sør-Rogaland tingrett i Egersund
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 5 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 400 - 600 m2.
Plattformtiltak på Hellvik stasjon, Egersund-Stavanger
Begge plattformer på ca 85m skal rives for så og bygges opp igjen til en lengde på 220m. Nettpartner AS - El sikkerhet Allfug AS - Betongfug Hako AS - Betongentreprenør
Til- og ombygg av administrasjonsbygg i Eigersund kommune
Svåheia Eiendom AS ønsker å bygge om eksisterende administrasjonsbygg og bygge nytt bygg med garderober og spiserom i tilknytting til eksisterende bygg. Nytt bygg har en grunnflate (BYA) på ca. 306 m2, mens eksisterende bygg har en BYA på ca. 240 m2.
Oppgradering av gang- og sykkelveg for at forbedre sikten i undergangen i Eigersund
Hensikten er å forbedre sikten i undergangen ved Hestavad bru.
Renovering og bytte av skifertak på bolig ved fyr i Eigersund kommune
Arbeidet består i sette opp stillaser og å ta ned gammel skifer og rive nåværende sløyfer og lekter m.m. Det skal så legges ny takpapp, sløyfer og lekter m.m. Samt legge ny skifter på taket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.