Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo

Rammeavtale for drift og vedlikehold av veinettet i Oslo sentrum og Oslo nord
Anskaffelsen deles opp i to delkontrakter, 1-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinett i Oslo sentrum og 2-BYM-2020 Drift og vedlikehold av veinettet i Oslo nord.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Påbygg av kontor og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 42/127, 42/166, 42/200, 42/214, samt del av 42/206, 42/1 og 44/202. Det planlegges påbygg på 1-8 etasjer.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4. BREEAM-certifierad ”Very Good”. RIIT: Rejlers Norge AS, Anders Jensen Jåma. Vinduer og dører: Vd Vindu og Dør Montasje AS.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 3
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2.
Påbygg av kontor og lager mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Påbygg i 2-3 etasjer. Nytt lokk mellom byggene.
Om- og tilbygg av kontor ved Urtekvartalet i Gamle Oslo, trinn 1
Norbygata 12 og Urtegata 9. Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning AS. Solavskjerming: Vental AS. Fasadevasksystem: NorAcon AS. Riggarbeider: Proff4bygg. Byggheis: Kranor AS. Takkupler/Røykluker: Bramo AS, Rune Jakobsen. FDV: Curotech AS, vo@curotech.no. Lås og beslag: Assa Abloy Opening Solutions Norway AS. Prosjektleder: Gunnar Halnes. Trykktesting: Omega Akerholdt AS, Joachim Hellstrøm. Sedumdekke utvendig tak: Bergknapp AS, Kjell Stangeland.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Ca. 11 500 m2 isflate inkl. isfri halvmåne + uteområder.
Fasadeendring og innvendig ombygging av hotell i bydel Vestre Aker, Oslo
Fasadeendringen er i bygg 3, resepsjons- og adkomstbygget. Innvendige ombyggingsarbeider er i bygg 1, 2, 3 og 8. 29 nye rom. Berørte arealer i de ulike byggene er: Bygg 1: 238 m2 , Bygg 2: 315 m2, Bygg 3: 1063 m2, Bygg 8: 95 m2. Olav Ager-Wick AS river forbindelsesbro mellom bygg 7 og 8.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Oppgradering av sporvei mellom Bryns bru og Hellerud i Gamle Oslo, delprosjekt 2, entreprise 4
Etterstad-Hellerud. 1,8 km. Utskifting av bru over Østensjøveien. Hellerudtunnelen; 400 m. Ses i sammenheng med nytt torgbygg og oppgradering av Brynseng stasjon.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A. RD-peling: NCC Norge AS avd Hercules Fundamentering AS.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i bydel Alna, Oslo
Solenergi Fusen AS leverer solceller. Kontaktperson: Nora Holst Haaland.
Loftsutbygging ved Sannerkvartalet i bydel Grünerløkka, Oslo
Sannergata 32 A-D/Christies gate 19 A-E/Dælenenggata 40 A-F. Totalt 4000 m2. 19 nye loftsleiligheter i Sannergata 32, Dælenenggata 40 og Christies gate 19, samt 19 leiligheter i et nybygg i bakgård. I tillegg skal det etableres tre nye heisbygg, og det skal etableres nytt sprinkler og brannalarmsystem i 158 eksisterende leiligheter.
Innvendige rehabilitering og nytt ventilasjonssystem på bofellesskap i bydel Nordstrand, Oslo
Solfjellshøgda 34-44. Bygningsmassen som totalt består av 64 utleieleiligheter, 1 HC-utleieleilighet (to sammenslåtte leiligheter) og bofellesskap med 5 omsorgsleiligheter og personalbase.
Ombygging fra kontor til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring i 1 etasje. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Fasaderehabilitering av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
1-2 års byggetid. Vinduer og balkongdører: Norgesvinduet Bjørlo AS. Balkongrekkverk: Sagstuen AS. Byggevare – Byggmakker Skui AS.
Drift og vedlikehold av rekkverk langs europa- og riksveger i Oslo 2021 og 2022 (opsjon 2023-2024)
Gjelder område Oslo og Viken. Inntil 60 millioner kroner i året. I inntil fire år. De geografiske områdene har følgende avgrensninger: I Buskerud til og med Hønefoss I Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen for Innlandet mot øst. I Østfold fram til grensen til Sverige.
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Ombygging til midlertidige skolelokaler på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
Det er 2. og 3. etasje i atrium 3 (nord-østlig del), samt 3. etasje i atrium 4 (syd-østlig del) som søkes godkjent for ombygging fra kontor til skole.
Oppgradering av krematorium i Oslo
Oppføring av 4 stk. piper og 1 stk. akkumulatortank på sørsiden av krematoriet, samt teknisk oppgradering av kremasjonsanlegget i kjelleren.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Gjenåpning/opprydding av bekk i bydel Gamle Oslo
I samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO).
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Etablering av gang- og sykkelvei mellom Ole Deviks vei-Østensjøveien i bydel Alna, Oslo
12-18 byggemåneder. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet. 1,7 km.
Utvidelse av bussanlegg i Rosenholm
Elvia skal levere høyspentleveranser til nettstasjonene som skal bygges. Vaskemaskin leveres av Langø Service Radonsikring: Radonmannen AS
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Asfaltarbeider divisjon Drift og vedlikehold 2021 - runde 1
5 delkontrakter: 01-03-2021-01 Stor-Oslo. 1-05-2021-03 E6 Gudbrandsdalen. 1-06-2021-01 Nedre Buskerud, Akser og Bærum. 1-06-2021-02 Ringerike. 1-06-2021-03 Hallingdal.
Omlegging av vann- og avløpsledninger og bygging av ny reduksjonskum i bydel Nordstrand, Oslo
Det skal bygges ny reduksjonskum RK171 Sandstuveien i grøntområde nær krysset Sandstuveien/Erlandstuveien og legges ca. 715 meter ny 300VL, 315OV og 250SP fra krysset Marienlundveien/Ekebergveien frem til Sandstuveien 27. I tillegg skal det legges ca. 125 meter ny 150VL fra krysset Sandstuveien/Granveien til RK171 Sandstuveien.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Oppføring av treningssenter for nytt signalanlegg (ERTMS) for Bane NOR i bydel Alna, Oslo
Fysisk øvingsanlegg for BaneNors signalsystem og areal for undervisning tilknyttet øvingen.
Ombygging av leiligheter og bruksendring fra loft til leiligheter i bydel Sagene, Oslo
36 leiligheter skal fornyes og 2 leiligheter bygges på loft.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 57 stk leiligheter.
Ombygging av kontor og forretning mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Nytt inngangsparti og utskifting av vinduer på begge fasader, utbedring av eksisterende tekniske anlegg, oppgradering av løfteinnretninger, ombygging av toaletter og garderober, innføring av ny trapp, samt endringer i konstruksjoner.
Bruksendring til bar/restaurant, klubb-og butikker i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bar-og restaurant konsepter: Le Peacock Sportif, Cafe Republique, The Relish, Remember Books, Dead Poets, Concept Store og bar.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Nybygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bygget skal plasseres inntil den eksisterende gavlveggen til Stensberggata 15 A og vil være en forlengelse av denne.
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger med tilhørende kummer i Oslo
Ca. 5700 meter avløpsledninger. Med dimensjoner fra 150 mm til 530 mm.
Rehabilitering av vannledninger på Lindebergsområdet i Oslo
NoDig. Lindeberg område Haugerud er et beleggsprosjekt på ca. 3600 m, og er en del av belegging av vannledninger i Lindebergsområdet. Hensikten med prosjektet er å øke levetiden på eksisterende vannledninger, ved å beskytte ledninger mot korrosjon ved å belegge vannledningene innvendig. Vannledningene har dimensjon 100, 150, 200, 250 og 300 mm. Det er 190 kummer i prosjektet hvor 109 kummer med vannledninger. Prosjektet har delstrekninger nord og sør før E6, og deler av strekningene har kummer som ligger i kjørebane i sterkt trafikkerte veier. I tillegg har enkelte kummer ikke vært mulig å befare da de antas å ligge nedgravd/asfaltert over.
Bruksendring fra lager til undervisning i bydel Stovner, Oslo
Etablering av lysgrop og utvendig trapp.
Rehabilitering av Rød, Grønn og Gulstua ved Bredtvet kompetansesenter i bydel Bjerke, Oslo
Formålet med tiltaket er å tilrettelegge for 28 elever med diagnoser innenfor autismespekteret.
Gravefri tilkobling (NoDig Development) ved rehabilitering av vannledninger i Oslo
Målet med konkurransen er å utvikle teknologi som gir fullstendig gravefrie stikkledningstilkoblinger ved rehabilitering av hovedvannledninger. Stikkledningstilkoblinger kan gjøres på hovedledning eller i vannkum eller begge deler. Det er et mål at metoden i sin helhet skaper minimale miljøbelastninger.
Oppussing av leiligheter i bydel Gamle Oslo
Oppussing av leilighetene, som bl.a. omfatter rehabilitering av baderom, etablering av mekanisk avtrekk i badene, og omgjøring av 10 av leilighetene fra 2-roms til 3-roms.
Om-og tilbygg av dagligvarebutikk i bydel Sagene, Oslo
To tilbygg, nytt inngangsparti og nytt varemottak. Ombygging av deler av 1 etasje.
Påbygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Takterrasser, nye balkonger, tilbygg under terreng og installasjon av heis.
Påbygg-og bruksendring av loft til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Finnmarkgata 40-48, Monrads gate 22-26, Sars' gate 37-39 og Telavåggata 4-8.
Totalrehabilitering-og utvidelse av barnehage i bydel Frogner, Oslo
BREEAM-NOR Good. Rehabilitering av bygg A, B og C. Et tilbygg til bygg B i to plan. Nybygg bygg D.
Oppgradering av garasjeanlegg ved borettslag i bydel gamle Oslo
1-2 etasjer under bakken. Smedgata 32/34, Enerhauggata 1 og Enerhauggata 7. Betongrehabilitering, herunder også realkalisering og kloriduttrekk. Ny membran på betongdekker og overdekte betongdekker med takhager. Oppgradering av elektrisk anlegg, inkl. montering av elbillading. Delvis oppgradering av VVS-anlegg. Utskifting av garasjeporter og dører. Oppgradering av brannsikkerhet, inkl. fornyelse av sprinkleranlegg. Drenering rundt deler av garasjeanleggene. Montering av nettingboder, ny inndeling av parkeringsplasser, etc. Etablering av brannvarslingsanlegg i fellesarealer i boligblokkene. Overflatebehandling av vegger, tak og gulv i garasjene.
Omlegging av vannledninger i bydel Østensjø, Oslo
4,3 km vannledning og omtrent 3,5 km avløpsledning som skal fornyes. Anbefalt metode er gravefrie løsninger; utblokking av vannledninger og rehabilitering med innvendig strømpeforing av avløpsledninger. Av ulike årsaker er det stedvis behov for full oppgraving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.