Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (292)
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Ombygging fra kontor til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring i 1 etasje. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Utvidelse av rekkehus i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Bertramjordet 1-74. Påbygg av en ny loftetasje med 63 stk boenheter og tilbygg av 28 stk boenheter.
På-og tilbygg av boligsameie i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/144, 151/145, 151/175, 151/176, 151/177.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og karbonfangstanlegg i Oslo
Total kostnad for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær) er 300 mnok. Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær).
Ombygging av studentblokker i Sogn studentby i bydel Nordre Aker, Oslo
Det er fire sammenhengende bygg på fire etasjer og loft, med unntak av JPE 13 som har kjeller og to etasjer over terreng. 171 hybelenheter (HE) fordelt i 43 boenheter (BE).
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Ombygging til midlertidige skolelokaler på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
Det er 2. og 3. etasje i atrium 3 (nord-østlig del), samt 3. etasje i atrium 4 (syd-østlig del) som søkes godkjent for ombygging fra kontor til skole.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Innvendig ombygging og totalrehabilitering av fem verneverdige småhus i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 236/95, 97, 180, 182 og 183. Ryenbergveien 48 og 50. Væringkleiva 2, 4 og 6.
Elevert av helikopterlandingsplass på Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
En selvbærende elevert helikopterplattform 31 meter over bakkenivå.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Påbygg av leiligheter og næring ved Carl Berners Plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 83/296, 357, 361, 170. Riving av 6 etasje og påbygg av 2-3 etasjer.
Drift og vedlikehold av trafikktekniske installasjoner langs vei i Oslo
Drift og vedlikehold av ca. 320 signalanlegg, 21 automatiske bommer, samt diverse elektrotekniske installasjoner langs kommunal vei i Oslo.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Rehabilitering av Rv 150/Ring 3 Storolokket i Oslo
Arbeidene som skal utføres består i hovedtrekk av brannbeskyttelse, utskifting av kabelbruer og belysning, etablering av ventiler for håndtering av vaskevann, utbedring av skadet betong og etablering av skilt og master/portaler i dagsonen.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Påbygg av leiligheter i Oslo sentrum
12-14 stk leiligheter.
Opparbeidelse av vei, fortau og sykkelvei i bydel Grünerløkka, Oslo
Mellom Lørenvangen og Økernveien. Ca 350 meter. Gnr/bnr: 124/78, 999/595 mfl.
Utvidelse av barnehage i bydel Stovner, Oslo
10 avdelinger. Handles opp sammen med tre eiendommer i bydel Stover.
Etablering av gang og sykkelvei i bydel Ullern, Oslo
Ca 1350 meter. Del av Monolittveien. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Ombygg av kryss på E18 mellom Lysaker og Munkedamsveien i Oslo
Ombygging av kryss slik at sykkelvegen kan skiltes og forkjørsreguleres.
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E6 i Oslo og deler av Viken
Det er behov for ca. 180-220 oppstillingsplasser på strekningen E6 Moss-Oslo.
Gravefri tilkobling (NoDig Development) ved rehabilitering av vannledninger i Oslo
Målet med konkurransen er å utvikle teknologi som gir fullstendig gravefrie stikkledningstilkoblinger ved rehabilitering av hovedvannledninger. Stikkledningstilkoblinger kan gjøres på hovedledning eller i vannkum eller begge deler. Det er et mål at metoden i sin helhet skaper minimale miljøbelastninger. Planlagt antall leverandører: 5.
Påbygg-og bruksendring av loft til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Finnmarkgata 40-48, Monrads gate 22-26, Sars' gate 37-39 og Telavåggata 4-8.
Rehabilitering av leiligheter og personalbase i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging til base for personal i 1 etasje, ombygging av leiligheter i 2-4 etasje.
Rehabilitering av fasade på universitet på Øvre Blindern i Oslo kommune
Rehabiliteringsarbeider på fasade Lucy Smiths hus («LSH») på Øvre Blindern i Oslo.
Oppgradering av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Graving av VA-grøfter. Prosjektet omfatter fornying av hovedledninger for vann og avløp. Avløpfelles ledning erstattes med nytt separat system, overvannsledning og spillvannsledning. Nye hovedledninger legges i samme trase som eksisterende hovedledninger.
Oppgradering av gang og sykkelvei i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppgradering av Bernt Ankers gate fra Storgata - Møllergata. Oppdraget omfatter breddeutvidelse av fortau, fjerning av gateparkering til fordel for dedikerte plasser for varelevering, oppstrammede og mer oversiktlige kryss og gangfelt samt utbedret belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.