Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (297)
Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Karoline Kristiansens vei 1-9. 6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Stortorvet 7, Nedre Slottsgate 12, Grensen 2 og 4. BREEAM-certifierad ”Very Good”. RIIT: Rejlers Norge AS, Anders Jensen Jåma. Vinduer og dører: Vd Vindu og Dør Montasje AS.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Ombygging av kontor i bydel Frogner, Oslo
Filipstad brygge 1 og Filipstadveien 10.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Ca. 11 500 m2 isflate inkl. isfri halvmåne + uteområder.
Rehabilitering, riving og tilbygg av barneskole mm i bydel Ullern, Oslo, trinn 1
Barneskole med 4 paralleller og spesialavdeling for 24 elever.
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer. Ca 12 måneders gjennomførelsetid
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Loftsutbygging ved Sannerkvartalet i bydel Grünerløkka, Oslo
Sannergata 32 A-D/Christies gate 19 A-E/Dælenenggata 40 A-F. Totalt 4000 m2. 19 nye loftsleiligheter i Sannergata 32, Dælenenggata 40 og Christies gate 19, samt 19 leiligheter i et nybygg i bakgård. I tillegg skal det etableres tre nye heisbygg, og det skal etableres nytt sprinkler og brannalarmsystem i 158 eksisterende leiligheter.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Ombygg av kontor m.m. i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Til- og ombygg av Rikshospitalet, Bygg E3-E4, i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Til,-på,-og ombygging av behandlingssenter i bydel Østensjø, Oslo
Etter utvidelsen vil kapasiteten øke med 45 rom til totalt 73. Utvidelsen inkluderer også rom for fasiliteter som treningsrom, undervisning og lignende aktivitetsbaserte funksjoner. Familiehuset skal rives og dagens funksjoner flyttes over i nytt tilbygg.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Påbygg av kontor i bydel Nordstrand, Oslo
Cecilie Thoresens vei 17-21. Kontorlokaler på taket til Lambertseter senter.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Ombygg til studentboliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Leilighetene er fra ca 18 m2 til ca 40 m2, med et snitt på 21,4m2.
Rehabilitering av lagerhaller i fjellanlegg i Oslo
Ekeberghallene er et fjellanlegg med lagerhaller som ble bygget på midten av 1950-tallet. Anlegget rommer ca. 32 000 kvm fordelt på 2 etasjer, og inneholder 48 lagerhaller à 600 kvm med et totalt utleieareal på 28.800 kvm. Oslo Havn har besluttet om gjennomføring av tiltak for å opprettholde driften i Ekeberghallene for ytterligere 15 år. Anlegget skal oppgraderes til hensiktsmessig stand.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Oppgradering av trikkelinjen på strekningen Henrik Ibsens gate - Riddervolds plass i Oslo
Strekning Henrik Ibsens gate/Inkognitogata-Inkognitogata-Riddervolds gate-Riddervolds plass. Samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten.
Utvendig vedlikehold av leilighetsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Helgesens gate 76 og 78 og Monrads gate 21. Utskiftning av vinduer, balkongdører og -rekkverk, samt pusse opp/rehabilitere fasadene.
Påbygg av kontorbygg i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Påbygg i to etasjer. Begge de nye etasjene er planlagt med ca. 43 cellekontor i hver etasje. Det er i tillegg prosjektert takterasse over plan 9. Taket er planlagt med inntrukket takterasse mot sør og grønne tak utover dette. Dagens solceller videreføres. I tillegg til at det også her er prosjektert med grønt tak for fordrøyning av overvann og med tanke på biologisk mangfold. Begge heisene fra eksisterende bygg føres opp i åttende etasje, og så en opp til niende og taket. Hovedtrappa videreføres opp på tak, samtidig som det etableres ny utvendig branntrapp for rømning fra tak mot byggets bakgård.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Melkeveien på Vettakollen i Oslo kommune
Kontraktsarbeidet skal ferdigstilles senest 130 uker etter avtalt oppstartsdato.
Riving av deler av parkeringsanlegg og utvidelse av kontor med nye kontorarbeidsplasser på Alna Senter i Bydel Alna, Oslo
Ca. 60 nye kontorarbeidsplasser og økt møteromskapasitet ved XXL sitt hovedkontor som ligger på Alna Senter.
Ombygging av museum på Vestbanen i Oslo
Prosjektet gjelder innvendig ombygging av vestibyle, sydfløy og nordfløy i plan 1, mindre tiltak på fasade i sydfløy (bytte av dør) og nordfløy (ny dør og utvendig trapp). I plan 2 inkluderer prosjektet tiltak i sydfløyen og det nordlige trapperommet i plan 2, herunder fasadetiltak ut mot tak over toghallen. I tillegg inkluderer forespørselen opsjoner, herunder forsterkning av konstruksjonen i overgangen mellom vestibyle og sydfløy, tiltak mot vanninntrenging i kjeller, tiltak knyttet til bedre lysstyring i bygget og utvendig solskjerming.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger og kummer langs Makrellbekken, Holmenbekken og Mærradalsbekken i Oslo kommune
NO-Dig. Gravefri rehabilitering av til sammen 4.338 meter avløpsfellesledninger med innvendig strømpeforing, samt rehabilitering av 124 tilhørende kummer. Avløpsledningene har dimensjoner fra Ø150 mm til 700 mm.
Fornyelse av fasader, utvidelse av balkonger og utskifting av vinduer og balkongdører på leilighetsbygg i bydel Bjerke, Oslo
17 blokker. Traverveien 5-44 og Eikelundveien 28-30. Planlagt tiltak omfatter fornyelse av byggenes fasader med tilleggsisolering med puss og platekledning, utvidelse av balkonger og utskifting av samtlige vinduer og balkongdører i leilighetene.
Ombygging av bibliotek og læringssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg 10 skal flytte arealer som brukes til undervisning internt i sykehuset for å gjøre fløy C1 klar for riving i forbindelse med etablering av nytt rikshospital.
Ombygging til leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Etablering av 13 nye boenheter og utvidelse av eksisterende boenhet.
Opparbeidelse av park og sykkelvei mm på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
Gnr/bnr: 122/6, 122/95, 122/268, 123/825 og 123/879. Planen er å endre Brobekkveien og Vollebekkveien fra vei til gate. Brobekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt. Vollebekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau.
Ombygg av kontor, dialyse og midlertidig hovedinngang i forbindelese med Nye Rikshospitalet i Oslo
Ombygging av kontorer i B2 plan 4 er del av rokadeprosjektet for å klargjøre for bygging av Nye Rikshospitalet sykehus og skal gi plass til Dialyse som erstatning for arealer som skal rives som klargjøring for bygging av Nye Rikshospitalet. Plassering av kjølemaskin på taket.
Riving av kontor i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17.
Riving av eksisterende bygningsmasser i forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus i Oslo
To separate offentlige anskaffelser, og gjennomføres i to uavhengige entrepriser. Det er forventet at K2900 riving sykehusbygg blir iverksatt først og deretter K2902 riving boligblokker.
Ombygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling av fem leiligheter i to.
Fornying av vannledninger i bydel Alna, Oslo
Fornying av hovedledninger for vann og avløp på delstrekninger i Fjellhus Allé, Prost Hallings vei, Harald Halvorsens vei (bydel Alna). Metode er kombinasjon av NoDig og graving

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.