Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (323)
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Utvidelse og rehabilitering av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond). Full rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 4.000 m2 i tillegg til oppføring av 5.300 m2 nybygg. Nybygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Very Good, mens hele bygningsmassen vil bli sertifisert i henhold til BREEAM In-Use.
Vedlikehold og bytte av bruer i Oslo området 2023-2024
2 stk. bruer Østfoldbanen 1 stk. bru over Loelva, Godstogsporet Bryn-Loenga 2 stk. bruer Ensjø, Gjøvikbanen (opsjon) 2 stk. Høen, Drammenbanen (opsjon)
Rehabilitering, riving og tilbygg av barneskole mm i bydel Ullern, Oslo, trinn 1
Barneskole med 4 paralleller og spesialavdeling for 24 elever.
Oppgradering og påbygg av kontor i bydel Frogner, Oslo
En økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer.
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Utskifting av strømledning til kobber i tunnel på Follobanen i Oslo
Utskifting av strømledning fra aluminium til kobber. Totalt 40.000 meter kobberliner som skal installeres.
Rehabilitering av kontorbygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Eksisterende heiser og heisoppbygg rives.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Ombygg av industrilokale til teater for scenekunst i bydel Bjerke i Oslo
Tidligere industrilokale skal totalrehabiliteres og bygges om til teater for scenekunst for de unge. Bygget har et areal på over 3.350 kvadratmeter der det skal bygges scener, garderober, minglearealer og øvingssaler.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Ombygg til studentboliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Leilighetene er fra ca 18 m2 til ca 40 m2, med et snitt på 21,4m2.
Rehabilitering av lagerhaller i fjellanlegg i Oslo
Ekeberghallene er et fjellanlegg med lagerhaller som ble bygget på midten av 1950-tallet. Anlegget rommer ca. 32 000 kvm fordelt på 2 etasjer, og inneholder 48 lagerhaller à 600 kvm med et totalt utleieareal på 28.800 kvm. Oslo Havn har besluttet om gjennomføring av tiltak for å opprettholde driften i Ekeberghallene for ytterligere 15 år. Anlegget skal oppgraderes til hensiktsmessig stand.
Påbygg, rehabilitering og bruksendring av eiendom til servering og overnatting m.m. i Oslo sentrum
Storgata 20 og Stenersgata 4. Bruksendring fra kontor/forretning til overnatting/servering/kontor/forretning. I hovedsak er det planlagt endring av plan 1 og deler av plan U fra forretning til servering, øvrige etasjer i Storgata 20 til overnatting, og plan 2 og 3 i Stenersgata 4 til overnatting.
Oppgradering av trikkelinjen på strekningen Henrik Ibsens gate - Riddervolds plass i Oslo
Strekning Henrik Ibsens gate/Inkognitogata-Inkognitogata-Riddervolds gate-Riddervolds plass. Samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten.
Tilbygg av lager og utstillingsareal i bydel Grorud, Oslo
Tilbygget vil inneholde lagerareal, workshop, utstillingsareal og/eller kontorer.
Utvendig vedlikehold av leilighetsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Helgesens gate 76 og 78 og Monrads gate 21. Utskiftning av vinduer, balkongdører og -rekkverk, samt pusse opp/rehabilitere fasadene.
Ombygg til hotellrom i eksisterende byggning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Branntetting og stålisolering: Abmas Elektro AS
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Oppgradering av hovedbygget på gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen til midlertidig videregående skole for voksenopplæring i bydel St. Hanshaugen
Arealene skal tilrettelegges for 175 elever og 20 ansatte med netto areal på rundt 1350 m2 og brutto areal på rundt 1800 m2.
Fornyelse av fasader, utvidelse av balkonger og utskifting av vinduer og balkongdører på leilighetsbygg i bydel Bjerke, Oslo
17 blokker. Traverveien 5-44 og Eikelundveien 28-30. Planlagt tiltak omfatter fornyelse av byggenes fasader med tilleggsisolering med puss og platekledning, utvidelse av balkonger og utskifting av samtlige vinduer og balkongdører i leilighetene.
Ombygging av bibliotek og læringssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg 10 skal flytte arealer som brukes til undervisning internt i sykehuset for å gjøre fløy C1 klar for riving i forbindelse med etablering av nytt rikshospital.
Oppgradering av leilighetsbygg i Oslo
Det skal etableres ett funksjonelt baderom ved å slå sammen dagens WC, dusj og bod til ett våtrom. Det vil samtidig komme nyinstallering av sprinkling samt nytt vanninntak. Det skal etableres og installeres ventilasjonsanlegg samt nytt elektrisk anlegg. Alle vinduer og dører skal skiftes ut, samt en utbedring av bunnledning
Ombygging til leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Etablering av 13 nye boenheter og utvidelse av eksisterende boenhet.
Rehabilitering av våtrom og installasjon av vanntåkeanlegg i leilighetsbygg i Oslo
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt innen 20.12.2024.
Ombygg til leilighetshotell med mindre boenheter i bydel Frogner, Oslo
47 mindre boenheter/rom, mellom 15 m2 og 37 m2.
Opparbeidelse av park og sykkelvei mm på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
Gnr/bnr: 122/6, 122/95, 122/268, 123/825 og 123/879. Planen er å endre Brobekkveien og Vollebekkveien fra vei til gate. Brobekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt. Vollebekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau.
Ombygg av logistikk og beredskapssenter i bydel Bjerke, Oslo
Rehabiliteringsarbeidene inkluderer: - Sanering av oljetank. - Installering av nytt vannbårent varmeanlegg, tilknyttet fjernvarme. - Nytt ventilasjonsanlegg. - Oppgradering og utvidelse av brannalarmanlegg. - Etablering av ny branncelle rundt ventilasjonsaggregat på mesanin. - Etterisolering av yttervegger og tak. - Utskifting av vinduer og dører. - Innvendige ombygginger, flytting av romfunksjoner og etablering av nye tekniske rom. - Nytt inngangsområde til levering og henting av varer. - Flytting av frittstående containere fra øst- til vestfasaden.
Ombygg av kontor, dialyse og midlertidig hovedinngang i forbindelese med Nye Rikshospitalet i Oslo
Ombygging av kontorer i B2 plan 4 er del av rokadeprosjektet for å klargjøre for bygging av Nye Rikshospitalet sykehus og skal gi plass til Dialyse som erstatning for arealer som skal rives som klargjøring for bygging av Nye Rikshospitalet. Plassering av kjølemaskin på taket.
Etablering av ny gang-og sykkelvei på Ensjø i Oslo
Planområdet er på ca 2 700 m2. Gnr/bnr: 128/100, 128/140, 128/16, 128/73, 999/254.
Utskiftning av varmepumper og etablering av nye varmeanlegg for leilighetsbygg i Oslo
Utskiftning av eksisterende luft-til-vann varmepumper og etablering av nye væske-til-vann varmepumper med energibrønner og tilhørende komponenter.
Ombygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling av fem leiligheter i to.
Rehabilitering av dekklager på Furuset, Oslo
*Nytt tak og fasade * «White-box» dekklager m/tilhørende verksted innvendig inkludert ny epoxy, nymalte vegger og enkle oppgradering av kontorareal * ESFR sprinkler-anlegg med tilhørende sprinklertank og pumpe * Oppgradering og supplering av det elektriske anlegget * Ny ventilasjon og sanitær * Utvendig gravearbeider til kum i Professor Birkelands vei * Bytte porter og vinduer på hele bygget Bygget er ca. 3 700 kvm og innvendig areal til Vianor er ca 2 500 kvm.
Innvendig rehabilitering av boligbygg i Oslo
Bygget er fra tidlig 1900 og må derfor totalrehabiliteres innvendig, inkludert kjøkken og bad. Dette inkluderer også tekniske anlegg bestående av elektrisk anlegg, VAV inklusiv adskille av overvann og avløp og ventilasjon. Hele bygget skal helsprinkles og det er behov for nytt vanninntak.
Oppgradering av kontorbygg ved Christiania Torv i Kvadraturen i Oslo
Totalrehabilitering av eiendommens sydbygg er utført. Nå kvarstår rehabilitering av eiendommens nordbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.