Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vefsn

Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Utskiftning av masser for nytt næringsområde på Nesbruktomta i Vefsn
2 delkontrakter: Delkontrakt 1 - Utgraving og transport. Delkontrakt 2 - Kjøp av masser, transport og oppfylling.
Fornying av VA-ledninger langs deler av Lundvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Fornying av VA-ledninger langs Elvegata i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Fornying av VA-ledninger langs Halsbekkvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Sprengingsarbeid på Nesbruktomta i Mosjøen
7.300 m2. Volum til fjellmassene er beregnet til ca. 20.000 faste m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.