Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vefsn

Drift-og vedlikehold på fylkesveger i Nordland, 2022-2027
Gjelder fylkesveiene i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, samt deler av Leirfjord, Brønnøy og Hemnes kommuner.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utskifting av masser på Nesbruket i Vefsn
Kommunen skal skifte ut massene i den om lag 40 mål store barkefyllingen med rene masser og står selv som tiltakshaver, prosjekterende og prosjektleder.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.