Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vågan

Oppgradering av gatelys i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utdyping av farleder i Vågan kommune
De planlagte tiltakene i Molldøra og Småskallan er først og fremst sikkerhetstiltak og vil ikke endre seilings-/transportmønstret eller transportmiddelfordelingen i området. Tiltakene skal sikre at fartøyer med dypgang inntil 6 m som benytter farleia trygt kan ferdes gjennom Molldøra. Alternativ lei for Molldøra for fartøy med større dypgående er Skrovsvedet.
Vedlikehold/rehabilitering av glassfasade på Lofotakvariet i Vågan kommune
Lofotakvariet har behov for å vedlikeholde/rehabilitere sin glassfasade mot sjøen etter flere år med lekkasjer, svekkelse av konstruksjon og råte i treverk. Undersøkelser har vist at det trolig er behov for å skifte eksisterende fasade med ny. Demontering av eksisterende fasade. Leveranse og montering av ny glassfasade inkl. tømrerarbeider. Rigg og drift, herunder stillas utvendig og innvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.