Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Værøy

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Værøy som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Rehabilitering av avløpsledning i Dønna kommune
Dønna kommune skal rehabilitere ca. 450 meter med spillvannsledninger. Arbeidet omfatter også separering for overvann og delvis omlegging av vannledning i samme trasé samt nedsetting av kummer og stakepunkt.
Utskifting av eksisterende løfteplattform/heis på sykehjem i Øksnes kommune
Øksnes kommune skal anskaffe nye løfteplattform/heis til sine institusjonsbygg Myreheimen, Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre og Alsvågheimen, Alsvågveien, 8432 Alsvåg.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.