Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Steigen

Sanering og renovering av ledningsnett i Steigen
Behov for sanering/renvovering ledningsnett. Trinn I.
Nye dusjvegger i garderobe i Steigen Allhus, Leinesfjord
Montering av dusjvegger i garderobene.
Utskiftning av elektriskt anlegg på helikopterlandingsplass i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Helikopterlandingsplassen har ikke vært i drift ca det siste året. Det meste av det elektriske anlegget er oppmorknet og må skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.