Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sortland

Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Miljøsanering, sanering og riving av bygningsmasse i Sortland kommune
Miljøsanering, sanering og riving av Norturabygget, tidligere Nord-Norges Salgslag.
Universell tilpasning/utforming av videregående skole i Sortland kommune
Tilpasninger av bygg E og AB til universell utforming på Sortland videregående skole, studiested Kleiva. Det skal etablere et HCWC under mesaninen i elevstuen i bygg E. Ramper til byga A og E skal skiftes ut med nye. Det skal etableres egen passasje til eksisterende HCWC i bygg A.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.