Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sortland

Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Remontering av plasthaller i Sortland kommune
Sortland kommune skal sette opp to plasthaller (hver på ca 200 m2) på nytt baseområde i Vestmarka. Hallene har tidligere vært montert nær Sortland sentrum. Betongarbeider. Overvannsledning. Innlegging av vannledning. Elektroarbeider. Innfyllings- og planeringsarbeid. Asfaltering. Montering av to plasthaller. Portmontasje.
Utskifting av stikkrenner på kommunale veier i Sortland kommune
Utskifting av stikkrenner i kommunale veier. Det skal byttes 8 stk stikkrenner i Langbakkveien og 4 stk Sigerfjordveien.
Etablering av fortau i Sortland kommune
Bygging av ca. 70 m fortau med kantstein og asfalt samt noe VA-arbeid og elektrisk arbeid (gatelys).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.