Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Saltdal

Tilbygg av barneskole, utskifting av ventilasjonsanlegg og riving av paviljong i Saltdal kommune
Riving av paviljongen ved Rognan barneskole og oppføring av ny skoledel, som erstatning for paviljongen. I tillegg skal investeringen dekke utbedringer av 76-bygget, hovedsaklig installasjon av ventilasjonsanlegg og styring.
Etablering av nytt kunstgress og tiltak mot granulatflukt ved kunstgressbane i Saltdal kommune
TB Sport AB utfør avhending av gammelt kunstgress. Proturf AS leverer nytt kunstgress.
Utskifting av pumpestasjon i Saltdal kommune
Utskifting av pumpestasjon for avløp. Dagens stasjon er utslitt og må byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.