Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sømna

Forarbeider i forbindelse med asfaltering av Fv 7224 Dalbotnveien og Fv 7222 Grøttemsveien i Sømna kommune
Grøfting, masseutskrifting og stikkrenneskifte m.m. i forbindelse med forarbeid til asfaltarbeid.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.