Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rana

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger m.m. på Gruben i Rana kommune
Eksisterende vann og avløpsledninger skal skiftes ut med nye ledninger i følgende veier: Svalbardgata vest og øst på Gruben. Det skal settes ned nye kummer og legges ut nye stikkledninger mot eiendommene langs gatene. Prosjektet skal i hovedsak utføres i eksisterende veggrunn og på private eiendommer. Prosjektet omfatter ca. 360 m hovedvannledning, ca. 460 m hovedspillvannsledning, ca. 440 m hovedovervannsledning, 8 nye vannkummer, 1 vannmålerkum, (evt 8 nye VK) 10 nye spillvannskummer og 10 nye overvannskummer. I nevnte tiltak skal også ca 500m veg med asfalt og overbygning skiftes ut.
Masseutbytte og rehabilitering av grøfter på Nordlandsbanen 2021, Anbudspakke 2
Anbudspakke 2 består av fire delprosjekter på NB, hvorav to av tiltakene er opsjon. 1. Stokkalia Km.576,290 - 577,053 - Masseutbytte og rehabilitering av grøfter. 2. Kjemåga snøoverbygg Km. 609,045. Rehabilitering og montering av nye veggplater. 3. Kjemåga gangbru - KM. 609,800 Levering og montering av bru. 10 meter. OPSJON 4. Sørelva snøoverbygg KM. 596,00 Rehabilitering av snøoverbygg. OPSJON
Rørfornying av VA-ledninger i Rana kommune, 2021
NO-Dig. Rehabilitering av vannledningsnett med begrenset graveinnsats for gatene: - Sørlandsveien. - Lars Meyers gate. 100% gravefri rehabilitering av avløpsnett for gatene: - Biskop Bangs gate. - Selforsveien. - Mobekkgata.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Rana kommune
Rehabilitering av ca. 350 m vann- og avløpsledninger inkl overvann ført til terreng.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Rana kommune
Rehabilitering av ca. 100 m vann- og avløpsledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.