Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nesna

Utvidelse av steinbrudd på Alsøya i Nesna kommune
Utvidelse av eksisterende steinbrudd. Utvidelse er planlagt gjennom økt areal og nytt uttaksnivå ca. 40 meter under dagens uttaksnivå (dvs. uttak under havnivå).
Oppgradering av flytekai og bryggesystemer ved havn i Nesna sentrum
Nesna kommune skal modernisere sin havn i Nesna sentrum for å legge til rette for sjørettet næring. I den forbindelse skal Nesna kommune skifte ut eldre bryggemateriell med nytt. Til sammen 6 brygger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.