Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Narvik

Fundamentering til nytt snøoverbygg på Ofotbanen i Narvik
Det er ca 15-20 meter som skal rives av eksisterende bygg. Videre skal det bygges ca 30 meter med nytt snøoverbygg på samme lokasjon.
Rehabilitering rekreasjonsområde i Narvik kommune
Oppgradering av eksisterende turstier, etablering av nye turstier, belysning av sti system, opparbeide område for grillplass og etablering av volleyballbane.
Riving av 6 boliger i forbindelse med E6 Narviktunnelen
Sanering av boliger på Administrasjonsveien 2, Administrasjonsveien 4, Rombaksveien 1, Rombaksveien 34, Rombaksveien 34A, Rombaksveien 40.
Utvidelse av areal for utstilling (Krigsmuseet) i Narvik kommune
Det skal etableres ny dør (brannskille mellom parkeringsanlegget i Parkhallen og Narviksenteret, samt bygges ny vegg mellom nytt areal og ny del av utstilling til Narviksenteret. Påstøp på gulv, behandling av vegger, litt arbeid med elektro, sprinkler og ventilasjon samt etablere rampe mellom ny og gammel del.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.