Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Meløy

Utskifting av stikkrenner og rekkverk langs Fv. 17 i Meløy
Kontrakten omfatter grøfting, utskifting av eksisterende stikkrenner, utskifting av deler av eksisterende rekkverk på fv17. Noe av arbeidet som skal utføres: - Sprengningsarbeid. - Fjellsikring. - Rekkverksarbeid. - Massetransport. - Vegetasjonsrydding. - Stikkrenner.
Etablering av baderampe og gangvei på Stia i Meløy
Det er ønskelig å etablere en baderampe som kan legges ut slik at det er mulig å komme seg helt ut i vannet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.